Paul A Young Machu Picchu Guittard复活节彩蛋| Paul A Young Machu Picchu Guittard复活节彩蛋| Paul A Young Machu Picchu Guittard复活节彩蛋| Paul A Young Machu Picchu Guittard复活节彩蛋| Paul A Young Machu Picchu Guittard复活节彩蛋|

附件

Paul A Young Machu Picchu Guittard复活节彩蛋

豪华的复活节彩蛋:Paul A Young的马丘比丘复活节彩蛋是使用65%的Guittard秘鲁黑巧克力制成的,并附有一盒Guittard松露巧克力(75英镑)